Informační centrum a knihovna ZŠ Kosmonautů 13

pondělí - velká přestávka
čtvrtek - velká přestávka
pondělí - čtvrtek - 13:30 - 14:20h pro žáky s přestávkou mezi dopoledním a odpoledním vyučováním

Jak to u nás v knihovně chodí…

1.   Knihy si půjčujte pouze v době k tomu určené.

2.   Půjčete si to jen tolik knih, kolik jste schopni za určitou dobu přečíst. Neblokujte knihy jiným čtenářům.

     Výpůjční doba je jeden měsíc. (Na nástěnce u knihovny je vyvěšen seznam čtenářů, kteří knihy nevrátili včas).

3.   Nikdy neodnášejte z knihovny knihy, pokud není v kartičce zaznamenána Vaše výpůjčka.

4.  Knihy vracejte vždy knihovnici (ne sami do regálů).

5.   Chovejte se ke knihám hezky, odmění se Vám dobrou společností.

6.   V knihovně se chovejte tiše.

7.   V knihovně nesvačte.

O školní knihovnu a IC se starají Mgr. Alena Neslaníková a Mgr. Radmila Trojková.

zpět na aktuality