Š k o l s k á    r a d a

zástupce rodičů:
Pavla Mikolášová

zástupce pedagogických pracovníků:
Mgr. Petr Indra

Ze zasedání školské rady
 

16. 12. 2011
01.03.2010, 01.09.2010, 11.10.2010
19. 03. 2009
25. 02. 2009
01. 12. 2008
22. 03. 2007
16. 10. 2006
21. 03. 2006

30. 11. 2005
 
 

 

zástupce zřizovatele:
RSDr. Pavel Holas

Zásady zřizování školských rad
při základních školách... 
  

Jednací řád                                                                       

zpět na hlavní stránku