Veselá zahrada

Ještě nedávno jsme všichni chodili do mateřské školy, a tak nás
napadlo, že se tam zajdeme znovu podívat. Na návštěvu jsme se
pečlivě připravili a pro své malé kamarády jsme vyrobili a vyzdobili
pěkné papírové dráčky.

Na zahradě nás už očekávaly děti s oddělení Květinka. Po přivítání jsme si malé kamarády rozdělili a hraní mohlo začít. Někteří z nás to vzali zodpovědně a učili děti počítat nebo poznávat barvy, jiní sportovně založení hráli míčové hry, kuželky, házeli kroužky na terče, prověřovali prolézačky a skluzavku, prostě jsme si všichni užívali.

Věnovali jsme se také užitečné práci a nasbírali dvě plné tašky kaštanů pro zvířátka na zimu. My školáci jsme dětem zazpívali, taky přednesli príma básničku a na závěr jsme si udělali dlouhý vláček, s kterým jsme objížděli zahradu.

Podzimní sluníčko krásně svítilo a nám se to všem moc líbilo.

Za třídu II. A Mgr. Jana Gřivačová
 

zpět na aktuality