Konzultace s výchovným poradcem a metodikem protidrogové prevence(+důležité kontakty pro děti a rodiče v tísni)

Dlouhodobá preventivní strategie školy

Minimální preventivní program pro školní rok 2012/2013

Besedy z oblasti prevence ve školním roce 2012/2013

Program proti šikanování

Informace pro rodiče - drogový test